بی تو و با تو

بی تو مهتاب شبی باز از آن کوچه گذشتم

همه تن چشم شدم خیره به دنبال تو گشتم...

گشتم و گشتم و گشتم.....

نبودی و نبودی و نبودی......

نیست و نیست و نیست..................

گاهی از تمام دنیا دلت فقط یکی میخواد و بس

اما میدانی تا ابد هم خدا خدا کنی نمیتوانی بدستش آوری

چون خدایا تو نمیخوای

از اولش نخواستی

تو فقط منو برای خودت خواستی

فقط منو تو

تنهای تنها

/ 0 نظر / 15 بازدید