بازم تنها شدم

سلام خداجونم

منم

همون که باید همیشه تنها باشه و تنهایی رو حس کنه ولی...گریه

آره

الان تنهام...چند روزه تنهام

از سوی کسی که فکر نمیکردم به این راحتی...ناراحت

تو این دنیا هیچ چیز پایدار نیست

خداجونم رهام کن از وابستگی و دلبستگی...

/ 0 نظر / 18 بازدید