تنهایِ تنهایِ تنها

از تنهایی خودم به توحید تو رسیدم

خداجونم

خداجونم مهربونننننم خداجونم عزیز منننننن خداجونم دوستت داررررررم خداجونم ماه خودممممم خدا جونم عشق منییییییی خداجونم ناز منیییییی شعر خوندمت برات. دوستت دارم دیگه چه بنویسم وچه ... ادامه مطلب
/ 0 نظر / 12 بازدید
شهریور 93
1 پست
خرداد 93
1 پست
بهمن 92
1 پست
دی 92
4 پست
آذر 92
4 پست
پایان
1 پست
خدا
8 پست
عیدی
1 پست
تنهام
1 پست
خودت
1 پست
عشق
3 پست
دلتنگی
1 پست
گیج
1 پست
بدهکار
1 پست
گنهکار
1 پست
رنگ_عشق
1 پست
بی_انتها
1 پست
گناه
1 پست
قربانی
1 پست